Nářky věčného zatracení

by Smuteční Slavnost

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    €2 EUR  or more

   

 • Limited Edition Cassette
  Cassette + Digital Album

  black pro-tapes housed in a clear/clear jewel case. comes with J-card lyric insert. sealed and hand numbered to 50 copies.

  Includes unlimited streaming of Nářky věčného zatracení via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
2.
3.
00:48
4.
5.

about

"Strictly unorthodox black metal from Praha"

"For every bit of familiarity in Smuteční Slavnost's antifascist black metal assault presented on "Nářky věčného zatracení", there's an equal amount of peculiar, breakdown-friendly mosh madness that will confuse elitists and delight open-minded fans of metal's many subgenres."
(black metal & brews)

re-release of their strictly limited self released cassette release with new artwork. J-card lyric fold out insert and black Pro-Tapes housed in clear jewelcases. hand numbered to 50 copies.

all art: tomisthebastard.tumblr.com

get in touch with the band here:
smutecnislavnost.bandcamp.com
smutecnislavnost.wordpress.com
www.facebook.com/Smutecnislavnost

credits

released May 2, 2014

tags

license

all rights reserved

about

yehonala tapes Berlin, Germany

small bedroom tape label from berlin, germany.
since 2006.

contact / help

Contact yehonala tapes

Streaming and
Download help

Track Name: Štěkot obrovské smečky psů a kvílení duševně nemocných
Zničil jsem vše krásné v dohledu
Spálil na popel a pozvracel
Plameny pohlcují

Uvnitř je cítit jen prázndo, chlad a popel
Jako v márnici. Jako v kostele.
Z lásky jsem udělal osamělou botu na silnici
A nikdo neví, jak se tam dostala

Prožívám vyprázdněnou naraci
svý monochromatický existence
Nevidím. Vidím. Nevidím.
A slyším jen vlastní myšlenky

Polibek jsem začal chápat
jako veřejnou výzvu k vraždě
Sbírám slzy, co jsem způsobil
a pečlivě počítám je

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Barking ov Huge Pack ov Dogs And Howls ov the Mentally Ill

I've destroyed everything beautiful in sight
Burned it to the ground, vomited all over it
Flames are engulfing

Only emptiness, coldness and ashes can be felt inside
Like in a mortuary. Like in a church.
From love I made a lonely shoe lying on the road
And nobody knows how did it get there

I've been experiencing emptied narration
ov my monochromatic existence
I can't see. I can see. I can't see.
And I can hear only my own thoughts

I began to undestand a kiss
like a public call to murder
I've been colecting tears
which I have caused
and cautiously counting them
Track Name: ...a pátý jezdec je Strach
Když naděje spatřila lidstvo
podřezela si žíly
A bez naděje začnou
všechny vyhlídky tlít a hynout

Temná je noc, temnější je den
Prázdné ulice, prázdná srdce
prázdné nekonečné prázdno

Šedivá mlha zahalila světlé zítřky
Vize budoucích věků
si navzájem vypichují zrak

Láska odchází do vyhnanství
po cestě plné střepů, pastí
Znesvětili jsme ideje
na které nám rozum stačil

Krásu ani bůh nenahradí
Jeho mlčení, naše arogance

Až se narodí nicota a zapomnění
Nezbyde nic, ani pravda
jen marnost a pustina

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

...and the Fifth Horseman Is Fear

When hope saw humanity
she slit her veins
And without hope
every perspective starts to decay and wither

Dark was the night, darker is the day
Empty streets and empty hearts
empty endless emptiness

Grey fog covered the bright future
Visions ov the future ages
are gouging each other's sight

Love is going to exile
on the path full of shards, traps
We desecrated all ideals
that our minds could ever reach

Even god can't replace the Beauty
His silence, our arrogance

When nothingness and oblivion will be born
there won't be nothing left, not even the truth
Only vanity and wasteland will remain
Track Name: Ansuz
Odin nebyl rasista, homofob ani sexista!
Moje národnost není zbraň!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Odin was never a rascist, homophobe or sexist!
My ethnicity is not a weapon!
Track Name: Hození boha do propasti
Jedinou obět, kterou jsem ochoten darovat na cestě za světlem, je bůh.

\\\\

Throwing god Into the Abyss (instrumental)

The only offering I'm willing to sacrifice on my path for light is god.
Track Name: Národ věčného Podzimu
Kolik let můžeš být pohřben/a zaživa ve vzpomínkách?
Kolik let nemusíš udělat krok vpřed?
Všechny představy jednou roztají
jako sníh s každým posledním dnem zimy

Potkávám lidi, co se mě ptají
proč mají žít, co je vlastně
smyslem života, za co stojí snít
Každý ráno se ptám, večer zapomínám
A pořád nevím, co jsem měl vlastně říct
A pak nastane prázdno, ve kterém tahají
po zemi cáry křídel andělé
které přestal milovat bůh


Možná neznala ani moje jméno
A já neznal její
A přece v místnosti nikdo nebyl bližší
A přátele připadali najednou tak cizí

Asi jsme si připadali sami
uprostřed všech těch lidí
A chtěli slova co by nebyly
jen prázdné zvuky

Až odejdu, už se nesetkáme
Stárnu jako sníh
a každé ráno
znovu
zemřu
Odlož svou duši
do potoka
a dívej se do tmy
A mlč
Poslouchej

Potkal jsem stíny, jež znaly mou řeč
Pokynul jsem jim na pozdrav
A zratil se v davu, jež stárne
s každým krokem

Srdcem uniká válka
Ústy dere se ven
štěkot obrovské smečky psů
a kvílení duševně nemocných

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Pepole ov Eternal Autumn

How many years you can be buried alive in memories?
How many years you don't have to step forward?
All images once thaw like a snow with every last day ov winter

I've been meeting people asking me
what should they live for
what is the actual meaning ov life
what is worth dreaming
I am asking myself every morning
and every night I foget
And I still don't know what I should have answered
And then there's void where angels that god love no more
are dragging tatters of their wings on the floor

Maybe she even didn't know my name
And I didn't know her for sure
And still we felt so close
that even our friends felt so distant

Maybe we felt so alone
among all the people out there
And we wanted words
that wouldn't be just sounds

When I leave I'm not coming back
I'm getting old like snow
And every morning
I'm dying
again
Put away your soul
down the creek
And gaze into darkness
And be silent
Listen

I met shadows that knew my tongue
I nodded a greeting towards them
And lost myself in a crowd
that is aging with every step